30 år med erfaring – det betyr noe for din personskadesak

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskadeerstatning. Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre personskade-klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

30 år med erfaring – det betyr noe i din personskadesak

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskadeerstatning. Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

Personskadeforbundet LTN

Vi samarbeider med Personskadeforbundet

Erfaring er viktig i personskade saker

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand. Vår statistikk viser at erstatningsutbetalingene i gjennomsnitt øker med 150 %.

Gjennom mer enn 30 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde). Vi har stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater.

Det er vår erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv. På dette nettstedet ønsker vi å gi en oversikt over erstatningsretten, og forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål du måtte ha. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen vurdere mulighetene i din skadesak.

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskadesak.

Ring 64 84 00 20, send e-post på personskade@halvorsenco.no  eller bruk kontaktskjema.

   

Gangen i en personskadesak

Erstatningssaker er ofte kompliserte og strekker seg gjerne over mange år. I det følgende vil vi grovt redegjøre for gangen i en personskadesak, de mange og ulike fasene og komme med nyttige tips.

Bevis i personskadesaker

Det er skadelidte som skal sannsynliggjøre at han eller hun er påført en skade og at denne har medført et økonomisk tap. Et godt resultat i en personskadesak vil avhenge av hvor godt skadelidte kan dokumentere sine krav.

Personskade advokat som går inn på et advokatkontor med papirer i hånden
Lovbøker på et bord