Om oss

Om Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Vårt mål: Å være den ledende og foretrukne advokatforbindelsen i Norge innen personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er blant landets ledende advokatfirma innen rettsområdet personskadeerstatning

I det daglige tilbyr Advokatfirmaet Halvorsen & Co juridiske tjenester innenfor de fleste juridiske områder. Vi holder til på Lillestrøm og er i dag til sammen 19 ansatte. Gjennom mer enn 30 år har vårt firma arbeidet med personskadeerstatning som spesialområde. Vi har som målsetning å være et av landets ledende advokatfirma innen rettsområdet personskadeerstatning, hvor vi i dag allerede har en sterk posisjon.

I tillegg til å ha en solid juridisk og medisinsk forankring, er det svært viktig for våre erfarne advokater å forstå hvilke menneskelige utfordringer en skadesak medfører. En personskadesak er noe langt mer enn kun det å kreve erstatning fra et forsikringsselskap.

I vårt arbeide overfor skadelidte og deres familier vektlegger vi tilgjengelighet, rask saksbehandling, og nær oppfølging. Vår rådgivning skal dessuten gjenspeile våre advokaters ulike kompetanse- og erfaringsbakgrunn.

På denne hjemmesiden, personskadebistand.no, skal vi informere skadelidte og deres pårørende om de rettigheter man har når man er påført en personskade. Vi vil kontinuerlig legge ut ny informasjon som kan være til hjelp i arbeide for å oppnå en fullverdig erstatning. Videre vil vi oppdatere siden, samt vår Facebook konto, med aktuelle tema fra personskaderettens område.

Vi skal fokusere på høy kompetanse innen rettsområdet personskadeerstatning og våre råd skal være tydelige og praktiske.

Sammen finner vi de gode løsningene

Vi legger stor vekt på den personlige relasjonen mellom advokat og klient. I enkelte saker arbeider vi også i tverrfaglige grupper for å få utnyttet vår kompetanse best mulig til fordel for klienten. Vi representerer til enhver tid et stort antall klienter fra hele Norge. Det er viktig for oss å forsøke å treffe våre klienter, uansett hvor man bor. Bare ved å arbeide på denne måten finner vi sammen frem til de gode løsningene i din personskadesak.
Det skal gjelde en lav terskel for å ta kontakt med oss. Vi presiserer at den skadelidte ikke løper noen risiko for noe advokatregning ved første samtale med oss.

Ta kontakt med oss for en kostnadsfri vurdering av din skadesak. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan skadelidte bør forholde seg videre.

Om Advokatfirmaet Halvorsen