Yrkes- og trafikkskade

Skadelidte arbeidet som ambulansesjåfør. Under uttrykning kjørte ambulansen av veien, og skadelidte ble påført en alvorlig skade i foten og en psyksisk skade. Det viste seg at skadelidte ikke kunne returnere til arbeidslivet som følge av skadene.

Skadelidt fremsatte krav om erstating for sitt økonomiske tap, hernunder inntektstap og menerstatning. Forsikringsselskapet bestred årsakssammenheng mellom ulykken og skadene, og skadeomfanget. Det ble hevdet at det økonomiske tapet uansett hadde oppstått dersom ulykken ikke hadde inntruffet. Han ble tilbudt en erstatning med kr. 400 000,- som en minnelig løsning.

Ambulansesjåføren ble tvunget til å søke domstolenes hjelp for å på et riktig erstatningsoppgjør. Søksmål ble tatt ut for Alta tingrett. En uke før hovedforhandling ble saken forlikt. Forsikringsselskapet aksepterte da å utbetale kr. 4 millioner i samlet erstatning.

År 2008
Klient Mann
Skade Brudd fot/psykisk problemer
MI/uførhet 20 – 30 %, 100 % ufør
Tvist Årsakssammenheng/utmåling
Tilbud kr. 400 000,-
Resultat kr. 4 mill. (Alta tingrett – forlik 1 uke før rettssak)