Trafikk- og pasientskade

Skadelidte, en middelaldrende mann, ble påkjørt i et gangfelt og påført skader. I den etterfølgende behandlingen ved sykehuset ble skadelidte påført merskader som følge av svikt i helsetilbudet. Skadelidte ble påført hodeskade, og måtte i tillegg amputere et ben. Bilens forsikringsselskap og NPE var begge ansvarlig for det tap som oppstod.

Skadelidte ble fullt ufør, måtte bygge om bolig og hadde et omfattende hjelpebehov. Forhandlinger mot de ansvarlige førte ikke frem, og saken måtte påklages til Pasientskadenemda, samt behandles for Oslo tingrett. Skadelidte fikk tilbud om ersatting med kr. 3 millioner for inntektap og merutgifter. Dette kom i tillegg til menerstatning. Etter klagebehandlingen og rettslig prosess ble skadelidte tilkjent en samlet erstatning for ovennevnte poster, med unntak av menerstatning, med kr. 5,6 millioner.

År 2008
Klient Mann
Skade Hodeskade/amputert bein
MI/uførhet 50 % MI. 100 % ufør
Tvist Klage PSN, rettssak
Tilbud 3 mill.
Resultat 5,6 mill. (Pasientskade-nemnda og Oslo tingrett)