Trafikkskade etter utforkjøring

Ung mann ble skadet i trafikkulykke etter utforkjøring. Skadelidte ble påført alvorlig skade i form av ryggbrudd med påfølgende tversnittlammelse. Han ble rullestolbruker, ufør, og avhengig av omfattende bistand fra det offentlige, familie og venner. Skadelidte ville mest sannsynlig hatt en karriere som sjømann, og det ble fremsatt krav om inntektstapserstatning. I tillegg ble selskapet krevd for menerstatning, merutgifter til medisinske formål, pleie og omsorg, og andre hjelpebehov. Forsikringsselskapet var opprinnelig på ca. kr. 5,5 millioner. Etter omfattende forhandlinger og vasel om rettslig prosess ble saken forlikt med en samlet utbetaling på hele kr. 10 millioner.

År 2008
Klient Ung mann
Skade Ryggmargs-skade
MI/uførhet 100%
Tvist Utmåling
Tilbud 5,5 mill.
Resultat Stevning varslet: 10 mill. (forlik)