Artikler

Gangen i en personskadesak

Erstatningssaker er ofte kompliserte og strekker seg gjerne over mange år. I det følgende vil vi grovt redegjøre for gangen i en personskadesak, de mange og ulike fasene og komme med nyttige tips.

Bevis i personskadesaker

Det er skadelidte som skal sannsynliggjøre at han eller hun er påført en skade og at denne har medført et økonomisk tap. Et godt resultat i en personskadesak vil avhenge av hvor godt skadelidte kan dokumentere sine krav.

Rettighetsbrosjyre personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har utarbeidet en rettighetsbrosjyre innen rettsområdet personskadeerstatning. Brosjyren kan anvendes av skadelidte, deres pårørende, helsepersonell mv. Brosjyren kan leses i sin helhet, eller lastes ned.

Advokater ute i Lillestrøm
Personskadebistand illustrasjonsbilde